بروزرسانی: 17-4-1403
کارگاه

تاریخچه تأسیس

کارگاه تاریخ تمدن ملل اسلامی در سال 1384 هجری شمسی تأسیس شد.

اهداف:

آموزش دانشجویان بویژه دانشجویان مقاطع تکمیلی به شیوه بصری و عینی با استفاده از تمثالهای مربوط به هنر و معماری اسلامی و آشنایی با مصادیق تمدن اسلامی در ادوار تاریخی نظیر ساعت شنی, آفتابی، اسطرلاب و غیره
آشنایی دانشجویان دروس جغرافیایی تاریخی و تاریخ اسلام با انواع گوناگون نقشه های تاریخی و جغرافیای تاریخی و غیره
استفاده و بهره برداری از نرم افزارهای آموزشی نصب شده بر تعدادی از کامپیوترهای موجود در کارگاه
استفاده و بهره برداری از منابع کتابخانه ای موجود در کارگاه تاریخ و تمدن
آشنایی دانشجویان با معماری اسلامی از طریق ماکت های مربوط به آثار تمدن اسلامی مانند گنبد سلطانیه و غیره
تجهیزات:

سه عدد بوفه هخامنشی بانضمام تمثالهای مربوط به دروس هنر و معماری 
حدود 20 نقشه جغرافیایی و تاریخی و جغرافیای تاریخی 
سه عدد دستگاه کامپیوتر- تلویزیون و رادیو ضبط و ویدئو و پروژکتور 
قفسه های کتاب - کره جغرافیایی، وسایل نقشه کشی و غیره 

بازدید امروز: 2


ارتباط با تاریخ تمدن ملل اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-