بروزرسانی: 17-4-1403
آموزش

***برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد(PDF)***

چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(PDF)

چارت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی(PDF)

چارت درسی دانشجویان کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی (PDF)

فرم پروپزال تحصیلات تکمیلی(PDF)

فرم پروپزال تحصیلات تکمیلی(DOC)

فرم راهنمای درخواست تمدید نیمسال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد و نیمسال دهم دانشجویان دکتری(PDF)

فرم راهنمای درخواست ثبت پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری (PDF)

فرم آمادگی برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(PDF)

گزارش سه ماهه اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد(PDF)

فرم برای تکثیر و صحافی پایان نامه(PDF)

سرفصل دروس کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی(PDF)

سرفصل دروس کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(PDF)

سرفصل دروس کارشناسی ارشد تاریخ ایران(PDF)

 

دروس عمومي

12

دروس پايه

40

دروس اصلی

-

دروس تخصصی

76

دروس اختیاری

8

مجموع واحدها

136

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با تاریخ تمدن ملل اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-