این گروه فعالیت خود را در سال 1373با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی آغاز کرد. در ادامه و از مهر 1387 مقطع کارشناسی ارشدِ رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نیز دایر گردید. ایجاد رشته تاریخ ایران در دوره اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1392 نیز از جمله اقدامات توسعه‌ی گروه بوده است.

در حال حاضر گروه  تاریخ و تمدن ملل اسلامی 7 عضو هیات علمی دارد که 5 نفر استادیار و دو دانشیار هستند. همچنین 1 نفر به عنوان قرارداد مشاوره با گروه همکاری دارد.

گروه دارای یک کارشناس، کتابخانه تخصصی و کارگاه است.

مقطع کارشناسی

اهداف گروه:

هدف از ارائه برنامه آموزشی در دوره کارشناسی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در مراکز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اجتماعی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکر پژوهشی است.
طول دوره:

طول دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به طور متوسط 3 سال و نیم است. هر سال تحصیلی دو نیم‌سال و هر نیم‌سال ۱۶ هفته آموزشی را در بر می‌گیرد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیم‌سال ۱۶ جلسه در نظر گرفته شده است.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر توانایی خود را به کار گیرند:

کارشناس دروس تاریخ و معارف در آموزش و پرورش

 کارشناس جهت فعالیت‌های پژوهشی

کارشناس برای فعالیت در سازمان‌ها و اداراتی که در ارتباط با اقوام و اقلیت‌های مختلف داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند.

کارشناس در اداره‌های میراث فرهنگی، اداره اوقاف و اداره ارشاد اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد (تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ ایران دوره اسلامی)

اهداف  گروه :

هدف اصلی در رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنان در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمان‌ها و اداره‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور است.

هدف اصلی در رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، شناخت تاریخ ایران در دوره اسلامی و سهم ایرانیان در فرهنگ و تمدن اسلامی و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمان ها و اداره های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور است.

طول دوره کارشناسی ارشد:

طول دوره کارشناسی ارشد این رشته مطابق آئین نامه های آموزشی 2 سال یا 4 نیمسال است.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

فارغ التحصیلان این دو رشته می‌توانند در موارد زیر به ایفای نقش و بکارگیری توانایی‌ها و مهارت های خود بپردازند:

1. فعالیت‌های پژوهشی در مراکز پژوهشی: دانشگاه‌ها، دائره‌المعارف‌ها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها

2. تدریس در مراکز آموزشی: آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، و بعضی دانشگاه‌ها

3. فعالیت به عنوان مشاور در اداره‌هایی مانند صدا و سیما

4. کارشناس امور فرهنگی در سازمانها و ادارات : سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

آمار و رشته های گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 

رشته

مقطع

سال تاسیس

آمار دانشجویان در سال جاری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی ​

کارشناسی

1373

80

گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 

کارشناسی ارشد

1387

23

تاریخ ایران دوره اسلامی 

کارشناسی ارشد

1392

23

 

آمار اعضاء هیأت علمی

 هیأت علمی

مرتبه علمی

تعداد

استاد

-

دانشیار

2

استادیار

۵

مربی

-

جمع

7

 
 


ارتباط با تاریخ تمدن ملل اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-